page_banner

כיצד לבחור מערכת סיכה לתעשיות תהליך

ההחלטה כיצד לשמן ציוד במפעל תהליכי אינה משימה קלה.בדרך כלל אין כלל מקובל כיצד ניתן להשיג זאת.כדי לפתח אסטרטגיה לשימון מחדש של כל נקודת סיכה, עליך לשקול מספר גורמים, כגון ההשלכות של כשל במסבים, מחזור הסיכה, יכולת השימון הידנית והסכנות שבשימון מחדש במהלך ריצת ייצור רגילה.

ראשית, בואו נדבר על מערכת הסיכה האוטומטית.מערכות שימון אוטומטיות נועדו לחסל את עלויות העבודה הידניות תוך מתן אפשרות לשמן את המכונה במהלך ייצור רגיל.מערכות אלו יכולות גם למזער את הסיכון לזיהום חומר סיכה, למנוע סיכונים פוטנציאליים הקשורים לשימון ידני ולספק שליטה טובה יותר על כמות חומר הסיכה המופקת.מגוון תצורות מערכת זמינות, לרבות מערכות דו-קו, קו בודד, פרוגרסיבי ו-נקודתי בודד.

שימו לב שרוב המערכות מנטרות רק את הלחץ בקווי החלוקה הראשיים או שהבוכנה זזה במתקן.אף אחת מהמערכות המסורתיות לא יכולה לציין אם צינור הסיכה בין המתקן לנקודת הסיכה שבור.

212

במקביל, ודא שכמות חומר הסיכה המוזנת לנקודה נמדדת והשוותה לערך שנקבע, או שמדידות רעידות נאספות על בסיס קבוע ונלמדות, תוך ביצוע פעולה מתאימה בעת הצורך.

אחרון חביב, אל תתעלם מההכשרה של חברי הצוות שלך.על אנשי התחזוקה להכיר את כל סוגי המערכות הנמצאות בשימוש.מערכות סיכה עלולות להיכשל וצריכות תיקון.לכן, זה חכם לא לערבב הרבה סוגי מערכות ומותגים שונים.זה יכול לגרום לבחירת מערכת קו כפול עבור מספר נקודות בלבד כאשר מערכת פרוגרסיבית קו בודד תהיה זולה יותר.


זמן פרסום: 16 באוקטובר 2021